Chci investovat

Vyplňte prosím všechny položky formuláře.

Počet dluhopisů:

á 30 000 Kč

 

Všechny poskytnuté osobní údaje budou použity společností Photon Energy N.V. se sídlem Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Nizozemské království, identifikační číslo 51447126, jen pro účely přípravy návrhu smlouvy o úpisu dluhopisu emitovaném společností Photon Energy N.V., a to na dobu k tomu nezbytně nutnou. Photon Energy N.V. prohlašuje, že nedojde k žádnému neautorizovanému předávání osobních údajů a informací třetím stranám. Poskytovatel osobních údajů může tyto údaje kdykoliv změnit zasláním nového formuláře anebo emailové zprávy společnosti Photon Energy N.V. na emailovou adresu bond@photonenergy.com. Poskytovatel osobních údajů má kdykoliv právo požadovat informace o údajích, které jsou o jeho osobě uloženy, o jejich původu, důvodu uložení a o příjemcích, kterým byly poskytnuty. Poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné.