Dluhopis

Emisní podmínky / Informace o dluhopisu

Emitent Photon Energy N.V.
Emisní objem 1 050 000 000 Kč
Kupón / platební modus 6 % / splatný měsíčně
Lhůta pro upisování / první den obchodování Veřejná nabídka do: 23. 11. 2017* / První den obchodování: 12. 12. 2016
Umístění / burzovní segment Veřejná nabídka v České republice
Sekundární trh: Mnohostranný obchodní systém pražské burzy a RM systém.
Emisní kurs dluhopisu 100%
Covenants
  • Pari passu – stejné pořadí současných a budoucích nezajištěných pohledávek
  • Cross default
  • Negativní závazek
  • Změna kontrolní klauzule
Nominální hodnota / emisní cena 30 000 Kč / 100 %
Doba splatnosti / splatnost Sedm let / 12. 12. 2023 za nominální hodnotu
ISIN CZ0000000815
Použití prostředků netto emisního výnosu Plánovaná investice emisního výnosu s důrazem na Austrálii. Zbylé prostředky mohou být použity ke splácení stávajícího dluhopisu (ISIN DE000A1HELE2).

Seznam finančních zprostředkovatelů

K datu 23. 1. 2018 Emitent s žádným finančním zprostředkovatelem žádnou smlouvu o udělení souhlasu s použitím prospektu dluhopisu neuzavřel.

Bondstory

Photon Energy je mezinárodní solární společností s českými kořeny a sídlem v Amsterdamu. Photon Energy postavila fotovoltaické elektrárny v Evropě a Austrálii o výkonu nad 50 MWp.

Naše dceřiná společnost Photon Energy Operations je největším českým dodavatelem služeb provozu, servisu a monitoringu solárních elektráren.

Kromě toho Photon Energy spravuje vlastní portfolio elektráren o výkonu 26 MWp ve třech zemích na dvou kontinentech. Vlastní elektrárny generují dlouhodobě plánovatelné obraty na základě státem garantovaných výkupních tarifů. V roce 2015 naše elektrárny vyrobily na 27 GWh zelené elektřiny a generovaly obraty ve výši 10,6 milionu eur.

Pomocí prostředků z dluhopisů chce Photon Energy získat finanční flexibilitu pro rozšíření svého portfolia o velké elektrárny v Austrálii. Tím, že naše portfolio posílíme o elektrárny v Austrálii, chceme vyrovnat sezónní charakter výroby elektřiny ze slunce (v Austrálii je výroba nejvyšší v době, kdy je v Evropě nízká).

Ke stažení