Často kladené dotazy

Dluhopis může být upisován prostřednictvím našeho online formuláře.

Po odeslání formuláře Vás bude kontaktovat tým Photon Energy s návrhem Smlouvy o úpisu a prosbou o doplnění údajů nutných k převodu dluhopisů (např. číslo účtu, číslo majetkového účtu, apod.).

Pokud majetkový účet nemáte, rádi Vám poradíme, jak si ho zřídit, abyste mohli naše dluhopisy upsat.

Máte-li další dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Naše společnost chce dále rozšiřovat své portfolio solárních elektráren po celém světě. Finanční prostředky, které emisí dluhopisu hodláme vybrat, chceme financovat výstavbu velkých fotovoltaických elektráren na stabilním a udržitelném trhu v Austrálii.

Podle nás existuje vzhledem ke měnové politice ČNB poptávka ze strany investorů o investiční nabídky v českých korunách.

Po důkladné analýze českého dluhopisového trhu věříme, že přicházíme s inovativním investičním nástrojem s atraktivním výnosem, měsíční výplatou úroku a denní likviditou.

Objem umístění činí 1,050,000,000 CZK.

Plánovaná investice emisního výnosu bude použita převážně pro výstavbu solárních elektráren v Austrálii. V současné době připravujeme několik velkých pozemních elektráren v Austrálii. Výstavba těchto elektráren by mohla – dle výsledku umístění dluhopisů – začít v letošním roce. Kromě toho máme širokou pipeline projektů v Austrálii.

Zbylé prostředky mohou být použity ke splácení stávajícího dluhopisu (ISIN DE000A1HELE2).

Dluhopisy jsou určené rizikově orientovaným institucionálním a privátním investorům, očekávajícím odpovídající nadprůměrnou renditu s minimálně střednědobým investičním horizontem 7 let.

Vlastník dluhopisu má právo na úrokový výnos z dluhopisu specifikovaný v emisních podmínkách, a rovněž na splacení jmenovité hodnoty dluhopisu ke dni jeho splatnosti. Vlastník dluhopisu má na rozdíl od akcionářů / společníků nárok na splacení jmenovité hodnoty a výplatu úrokového výnosu, avšak nemá žádná hlasovací práva týkající se dění v emitentovi nebo práva na podíl na zisku vytvořeném emitentem. Vlastník dluhopisu je chráněn díky smluvně závazným příslibům emitenta (viz Závazky emitenta) uvedeným v prospektu dluhopisu až do dne konečné splatnosti dluhopisu. V případě insolvence emitenta může vlastník dluhopisu přijít o veškerý kapitál investovaný pro účely koupě dluhopisů. Pro detailní informace odkazujeme na tomto místě na „rizikové faktory“ jakož i „podmínky dluhopisu“ obsažené v prospektu cenného papíru, který je zde připravený ke stažení. Bližší informace naleznete v části „Rizikové faktory“ a „Závazky emitenta“ v prospektu, který si můžete stáhnout zde.

Splácení dluhopisu je zajištěno z výnosů, které jsou generovány ze stávajícího a plánovaného portfolia solárních elektráren a plánovatelné díky dlouhodobému garantovanému odběru.

Pro detailní informace odkazujeme na tomto místě na „rizikové faktory“ obsažené v prospektu cenného papíru, který je zde připravený ke stažení.

V mnohostranném obchodní systému pražské burzy a RM-Systému.

Celkové výnosy společnosti za rok 2016 ve výši 13,09 milionu eur zůstaly oproti předchozímu roku stabilní (13,32 mil. eur), zatímco na úrovních provozního zisku EBITDA a EBIT společnost dosáhla povzbudivého meziročního růstu o 6,6 % na úroveň 6,6 mil. eur, respektive o 15,6 % na 1,29 mil. eur. Celkový výsledek za rok 2016, jímž je čistá ztráta 2,01 mil. eur (ve srovnání se ztrátou 0,76 mil. eur v roce 2015), je přičítán mimo jiné výraznému pozitivnímu přecenění derivátů.

Více informací najdete v naší výroční zprávě, kterou můžete stáhnout zde.

Jakmile je dluhopis obchodovaný na burze, je možné jej kdykoliv nabídnout k prodeji za kurz, platný v tom okamžiku, aniž by existovala záruka, že se vyvine a potrvá aktivní obchodování s dílčími dluhopisy na doručitele.
Pro detailní informace odkazujeme na tomto místě na prospekt cenného papíru, který je zde připravený ke stažení.

V případě, že objem umístění bude nižší než se předpokládá, bude upraven objem růstu, kterého má být dosaženo.

Vaše dotazy rádi zodpovíme buď telefonicky, nebo e-mailem.
E: bond@photonenergy.com
T: +420 277 002 921
Více informací o společnosti Photon Energy najdete na www.photonenergy.com